Image layer
Image layer
Image layer

Danh sách kênh truyền hình

                                                         DANH SÁCH KÊNH TRUYỀN HÌNH VIETTEL

TT STB Thể loại Kênh mới Tín hiệu TSTV (Tua lại) (giờ) TVOD (Xem lại) (ngày) NPVR
(Ghi lại)
1 Kênh giới thiệu Kênh giới thiệu        
2 Tin tức tổng hợp VTV1 HD HD 2 7 1
3 Khoa học - giáo dục VTV2 HD HD 2 7 1
4 Giải trí tổng hợp VTV3 HD HD 2 7 1
5 Tin tức tổng hợp VTV4 HD HD 2 7 1
6 Tin tức tổng hợp VTV5 HD HD 2 7 1
7 Tin tức tổng hợp VTC1 HD HD 2 7 1
8 Tin tức tổng hợp QPVN HD HD 2 7 1
9 Tin tức tổng hợp TTXVN SD 2 7 1
10 Tin tức tổng hợp Hanoi 1 HD 2 7 1
11 Kênh sự kiện Viettel HD 2 0 1
12 Tin tức tổng hợp HTV7 HD HD 2 7 1
13 Tin tức tổng hợp HTV9 HD HD 2 7 1
14 Tin tức tổng hợp Vĩnh Long 1 SD 2 2 1
15 Kênh bán hàng VTVCab 14 - Lotte SD 2 0 0
16 Kênh giới thiệu Trailer 1 HD 2 7 1
18 Phim truyện VTVcab 2 - Phim Việt SD SD 2 0 0
19 Phim truyện VTVcab 7 - D Drama SD SD 2 0 0
20 Phim truyện VTVcab 19 - Kênh Phim SD SD 2 0 0
21 Phim truyện HTVC phim truyện HD HD 2 0 0
22 Kênh sự kiện Viettel HD 2   1
23 Phim truyện BTV4 - Imovie SD 2 0 0
24 Phim truyện MOV SD 2 0 0
25 Phim truyện Hollywood Classic HD HD 2 2 0
26 Phim truyện Box Movie 1 HD HD 2 2 0
27 Phim truyện Fox movies HD HD 2 0 0
29 Kênh bán hàng SCTV 5 - SCJ Shopping SD 2 0 0
33 KÊNH BÁN VOD Viettel       0
34 Thể thao Golf HD HD 2 0 0
35 Thể thao VTVcab 3 - Thể thao TV SD SD 2 0 0
36 Thể thao VTVcab 16 - Bóng đá TV SD SD 2 0 0
37 Thể thao Tin tức thể thao HD HD 2 0 0
38 Thể thao HTV thể thao SD 2 0 0
39 Thể thao VTC3 HD HD 2 0 0
40 Thể thao VTC3 HD HD 2 0 0
41 Thể thao Blue Ant Extreme HD 2 0 0
42 Thể thao Kix HD 2 0 0
44 KÊNH BÁN VOD Viettel       0
45 Giải trí tổng hợp VTVcab 1 HD - Giải trí TV HD HD 2 0 0
46 Giải trí tổng hợp VTVcab 4 - Văn hóa SD SD 2 0 0
47 Giải trí tổng hợp VTVcab 5 HD - E Channel HD HD 2 0 0
48 Giải trí tổng hợp VTVcab 6 HD - HayTV HD HD 2 0 0
49 Giải trí tổng hợp VTVcab 12 - StyleTV HD HD 2 0 0
50 Giải trí tổng hợp VTVcab 15 HD - M Channel HD HD 2 0 0
51 Giải trí tổng hợp VTVcab 20 - V Family SD SD 2 0 0
52 Giải trí tổng hợp VTC9 - Lets Việt SD 2 0 0
53 Kênh bán hàng VTVcab 13 - VTV Hyundai SD 0 0 0
54 Giải trí tổng hợp VTC7 - TodayTV SD 2 0 0
55 KÊNH BÁN VOD RẠP PHIM       0
56 Kênh bán hàng VTVcab 11 - VGS Shop SD 2 0 0
57 Giải trí tổng hợp VTV6 HD HD 2 7 0
58 Khoa học - giáo dục VTV7 HD HD 2 7 0
59 Tin tức tổng hợp VTV8 HD HD 2 7 0
60 Tin tức tổng hợp VTV9 HD HD 2 7 0
61 Giải trí tổng hợp HTV2 SD 2 0 0
62 Giải trí tổng hợp HTV3 SD 2 0 0
63 Giải trí tổng hợp HTVC + Channel B SD 2 7 0
64 Giải trí tổng hợp HTVC gia đình SD 2 7 0
65 Giải trí tổng hợp HTVC phụ nữ SD 2 7 0
66 KÊNH BÁN VOD RẠP PHIM       0
67 Giải trí tổng hợp HTVC thuần việt SD SD 2 7 0
68 Giải trí tổng hợp VTC4 - Yeah1 Family SD 2 7 0
69 Giải trí tổng hợp HTVC ca nhạc SD 2 7 0
70 Giải trí tổng hợp VTC13 HD - iTV HD HD 2 7 0
71 Giải trí tổng hợp VTVcab 17 - Yeah1 TV  SD 2 0 0
72 Giải trí tổng hợp Channel V HD HD 2 0 0
74 Giải trí tổng hợp VTC5 - SofaTV SD 2 7 0
75 Giải trí tổng hợp VTC6 SD 2 7 0
76 Giải trí tổng hợp VTC8 SD 2 7 0
77 KÊNH BÁN VOD RẠP PHIM       0
78 Giải trí tổng hợp YouTV SD 2 7 0
79 Giải trí tổng hợp Blue Ant Entertainment HD HD 2 0 0
80 Giải trí tổng hợp Fox life HD HD 2 0 0
81 Giải trí tổng hợp VTVcab 22 - LifeTV SD 2 2 0
82 Phim truyện Diva HD 2 0 0
83 Giải trí tổng hợp Dr. Fit HD 2 2 0
84 Giải trí tổng hợp Waku Waku SD 2 0 0
85 Thiếu nhi VTVcab 8 - Bi Bi SD SD 2 0 0
86 Thiếu nhi VTC11 SD 2 0 0
87 Thiếu nhi Happy Kids HD 2 2 0
89 Thiếu nhi VTVCab 21 - Cartoon Kids HD HD 2 2 0
90 Thiếu nhi Davinci HD 2 0 0
94 Du lịch, khám phá HTVC du lịch SD 2 7 0
95 Du lịch, khám phá History HD HD 2 0 0
96 Du lịch, khám phá Planet Earth HD HD 2 2 0
97 Du lịch, khám phá National Geographic Channel HD HD 2 0 0
98 Du lịch, khám phá Aisa Food HD 2 0 0
99 Kênh giới thiệu Trailer 2 HD 2 7 0
100 Phim truyện VTVcab 7 HD - D Drama HD HD 2 0 0
101 Phim truyện HTVC phim truyện HD HD 2 0 0
103 Phim truyện Box Movie 1 HD 2 2 0
104 Phim truyện Hollywood Classic HD 2 2 0
105 Phim truyện Fox movies HD HD 2 0 0
106 Phim truyện FOX HD 2 0 0
107 Phim truyện KBS SD 2 0 0
112 Thể thao VTVcab 3 - Thể thao TV HD HD 2 0 0
113 Thể thao VTVcab 16 - Bóng đá TV HD HD 2 0 0
116 Thể thao Blue Ant Extreme HD 2 0 0
117 Thể thao Kix HD 2 0 0
118 Thể thao Outdoor Channel HD HD 2 0 0
122 Giải trí tổng hợp VTVcab 1 HD - Giải trí TV HD HD 2 0 0
123 Giải trí tổng hợp VTVcab 5 HD - E Channel HD HD 2 0 0
124 Giải trí tổng hợp VTVcab 6 HD - HayTV HD HD 2 0 0
125 Giải trí tổng hợp VTVcab 12 - StyleTV HD HD 2 0 0
126 Giải trí tổng hợp VTVcab 15 HD - M Channel HD HD 2 0 0
130 Giải trí tổng hợp HTVC thuần việt HD HD 2 0 0
131 Giải trí tổng hợp Blue Ant Entertainment HD 2 0 0
132 Giải trí tổng hợp Fox life HD HD 2 0 0
133 Giải trí tổng hợp WOMAN HD 2 2 0
134 Giải trí tổng hợp Channel V HD HD 2 0 0
140 Thiếu nhi Happy Kids HD 2 2 0
141 Thiếu nhi VTVCab 21 - Cartoon Kids HD 2 0 0
142 Thiếu nhi BabyTV SD 2 0 0
144 Du lịch, Khám phá History HD 2 0 0
145 Du lịch, Khám phá National Geographic Channel HD HD 2 0 0
146 Du lịch, Khám phá Planet Earth HD 2 2 0
147 Du lịch, Khám phá MTV SD 2 0 0
154 Tin tức NN France 24 SD 2 0 0
155 Tin tức NN CNBC SD 2 0 0
156 Tin tức NN DW SD 2 0 0
157 Tin tức NN TV 5 SD 2 0 0
158 Tin tức NN Arirang SD 2 0 0
159 Tin tức NN Channel New Asia SD 2 0 0
160 Tin tức NN NHK SD 2 0 0
161 Tin tức NN Australia + SD 2 0 0
162 Quảng bá HTV1 SD 2 7 1
163 Quảng bá VTC 14 HD 2 7 1
164 Quảng bá VTC 16 HD 2 7 1
165 Quảng bá ANTG SD 2 7 1
166 Quảng bá ANTV SD 2 7 1
167 Quảng bá Quốc hội HD 2 7 1
168 Quảng bá Nhân dân SD 2 7 1
169 Quảng bá VOV SD 2 7 1
170 Quảng bá VTVcab 10 - O2TV HD HD 2 0 0
171 Quảng bá VTC10 SD 2 7 1
172 Quảng bá HiTV SD 2 7 1
173 Kinh tế - Tài chính HTVC FBNC  SD 2 7 1
174 Kinh tế - Tài chính VTVcab 9 - InfoTV SD SD 2 0 0
175 Khoa học - giáo dục VTC 2 SD 2 7 1
176 Khoa học - giáo dục HTV4 SD 2 7 1
180 Kênh K+ K+1 HD HD 2 0 0
181 Kênh K+ K+ PM HD HD 2 0 0
182 Kênh K+ K+ NS HD HD 2 0 0
183 Kênh K+ K+ PC HD HD 2 0 0
190 KÊNH BÁN VOD RẠP PHIM HD 0 0 0
191 KÊNH BÁN VOD RẠP PHIM HD 0 0 0
192 KÊNH BÁN VOD HAPPY ZONE HD 0 0 0
193 KÊNH BÁN VOD HAPPY ZONE HD 0 0 0
194 KÊNH BÁN VOD HAPPY ZONE HD 0 0 0
200 Đài tỉnh Bạc Liêu SD 2 7 1
201 Đài tỉnh Vũng Tàu SD 2 7 1
202 Đài tỉnh Bắc Giang SD 2 7 1
203 Đài tỉnh Bắc Kạn SD 2 7 1
204 Đài tỉnh An Giang SD 2 7 1
205 Đài tỉnh Bắc Ninh SD 2 7 1
206 Đài tỉnh Bến Tre SD 2 7 1
207 Đài tỉnh Bình Định SD 2 7 1
208 Đài tỉnh Bình Dương 1 - BTV 1 SD 2 7 1
209 Đài tỉnh Bình Dương 2 - BTV 2 SD 2 7 1
210 Đài tỉnh Bình Phước SD 2 7 1
211 Đài tỉnh Bình Thuận SD 2 7 1
212 Đài tỉnh Cà Mau SD 2 7 1
213 Đài tỉnh Cần Thơ SD 2 7 1
214 Đài tỉnh Cao Bằng SD 2 7 1
215 Đài tỉnh Đà Nẵng SD 2 7 1
216 Đài tỉnh Đắc Nông SD 2 7 1
217 Đài tỉnh Đắk Lắk SD 2 7 1
218 Đài tỉnh Điện Biên SD 2 7 1
219 Đài tỉnh Đồng Nai SD 2 7 1
220 Đài tỉnh Đồng Tháp SD 2 7 1
221 Đài tỉnh Gia Lai SD 2 7 1
222 Đài tỉnh Hà Giang SD 2 7 1
223 Đài tỉnh Hà Nam SD 2 7 1
224 Đài tỉnh Hanoi 2 SD 2 7 1
225 Đài tỉnh Hà Tĩnh SD 2 7 1
226 Đài tỉnh Hải Dương SD 2 7 1
227 Đài tỉnh Hải Phòng SD 2 7 1
228 Đài tỉnh Hậu Giang SD 2 7 1
229 Đài tỉnh Hòa Bình SD 2 7 1
230 Đài tỉnh Hưng Yên SD 2 7 1
231 Đài tỉnh Khánh Hòa SD 2 7 1
232 Đài tỉnh Kiên Giang SD 2 7 1
233 Đài tỉnh Kon Tum SD 2 7 1
234 Đài tỉnh Lai Châu SD 2 7 1
235 Đài tỉnh Lâm Đồng SD 2 7 1
236 Đài tỉnh Lạng Sơn SD 2 7 1
237 Đài tỉnh Lào Cai SD 2 7 1
238 Đài tỉnh Long An SD 2 7 1
239 Đài tỉnh Nam Định SD 2 7 1
240 Đài tỉnh Nghệ An SD 2 7 1
241 Đài tỉnh Ninh Bình SD 2 7 1
242 Đài tỉnh Ninh Thuận SD 2 7 1
243 Đài tỉnh Phú Thọ SD 2 7 1
244 Đài tỉnh Phú Yên SD 2 7 1
245 Đài tỉnh Quảng Bình SD 2 7 1
246 Đài tỉnh Quảng Nam SD 2 7 1
247 Đài tỉnh Quảng Ngãi SD 2 7 1
248 Đài tỉnh Quảng Ninh 1 - QTV 1 SD 2 7 1
249 Đài tỉnh Quảng Ninh 3 - QTV 3 SD 2 7 1
250 Đài tỉnh Quảng Trị SD 2 7 1
251 Đài tỉnh Sóc Trăng SD 2 7 1
252 Đài tỉnh Sơn La SD 2 7 1
253 Đài tỉnh Tây Ninh SD 2 7 1
254 Đài tỉnh Thái Bình SD 2 7 1
255 Đài tỉnh Thái Nguyên SD 2 7 1
256 Đài tỉnh Thanh Hóa SD 2 7 1
257 Đài tỉnh Huế SD 2 7 1
258 Đài tỉnh Tiền Giang SD 2 7 1
259 Đài tỉnh Trà Vinh SD 2 7 1
260 Đài tỉnh Tuyên Quang SD 2 7 1
261 Đài tỉnh Vĩnh Phúc SD 2 7 1
262 Đài tỉnh Vĩnh Long 2 SD 2 7 1
263 Đài tỉnh Yên Bái SD 2 7 1
264 Đài tỉnh DRT2 HD 2 7 1
300 Kênh giới thiệu Kênh đa màn hình HD      

 

Đăng ký trực tuyến
zalo